ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
รายงานภาวะการเงินรายสัปดาห์
พฤษภาคม 2549
 

(ผู้รับผิดชอบ: สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค โทร.02-2804085 # 5223)

2 - 4 พฤษภาคม 2549
8 - 11 พฤษภาคม 2549
15 - 19 พฤษภาคม 2549
22 - 26 พฤษภาคม 2549
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2549

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์