ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
รายงานภาวะการเงินรายสัปดาห์
ตุลาคม 2548
 

(ผู้รับผิดชอบ: สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค โทร.02-2804085 # 5223)

3 - 7 ตุลาคม 2548
10 - 14 ตุลาคม 2548
17 - 21 ตุลาคม 2548
25 - 28 ตุลาคม 2548
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2548

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์