ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
รายงานภาวะการเงินรายสัปดาห์
สิงหาคม 2548
 

(ผู้รับผิดชอบ: สำนักวางแผนเศรษฐกิจมหภาค โทร.02-2804085 # 5223)

1 - 5 สิงหาคม 2548
8 - 11 สิงหาคม 2548
15 - 19 สิงหาคม 2548
22 - 26 สิงหาคม 2548
29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2548

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdb.go.th , webmaster@nesdb.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์