(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
Minimize สรุปข่าวประจำวันด้านเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2557

มกราคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
   
1
4
5
11
12
13
14
15
18
19
25
26
28
   
กุมภาพันธ์ 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
         
1
2
3
4
8
9
13
14
15
16
22
23
   
มีนาคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
         
1
2
8
9
15
16
22
23
27
29
30
           
     
เมษายน 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
1
5
6
7
12
13
14
15
16
19
20
26
27
       
พฤษภาคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
     
3
4
5
6
9
10
11
13
17
18
24
25
31
 
มิถุนายน 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
           
1
7
8
14
15
21
22
28
29
           
     
กรกฎาคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
1
5
6
11
12
13
14
19
20
26
27
     
สิงหาคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
       
2
3
9
10
11
12
16
17
23
24
30
 
กันยายน 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
2
6
7
10
13
14
20
21
27
28
29

       
     
ตุลาคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
   
4
5
11
12
18
19
25
26
   
พฤศจิกายน 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
         
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
ธันวาคม 2557
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
5
6
7
10
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
       

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702