(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
Minimize สรุปข่าวประจำวันด้านเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2558
มกราคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
     
1
2
3
4
10
11
17
18
24
25
31
 
กุมภาพันธ์ 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
           
1
7
8
14
15
21
22
28

มีนาคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
           
1
4
7
8
14
15
21
22
28
29
         
     
เมษายน 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
   
4
5
6
11
12
13
14
15
18
19
25
26

   
พฤษภาคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
       
2
3
4
5
9
10
13
16
17
23
24
30
31
มิถุนายน 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
1
6
7
8
11
13
14
16
17
20
21
23
27
28
29
30

       
     
กรกฎาคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
   
4
5
11
12
16
18
19
25
26
30
31
   
สิงหาคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
         
1
2
8
9
10
12
15
16
17
22
23
29
30
           
กันยายน 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
5
6
12
13
19
20
26
27


   
     
ตุลาคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
     
3
4
10
11
17
18
22
23
24
25
27
28
31
 
พฤศจิกายน 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
           
1
7
8
14
15
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
ธันวาคม 2558
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

   

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702