(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
Minimize ดาวน์โหลดหนังสือ
หนังสือ "เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า :(54 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :ดาวน์โหลดหนังสือ "การทรงงานพัฒนาประเทศ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

(PDF format : )
จำนวนหน้า :(150 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :ดาวน์โหลดหนังสือ "พระมิ่งขวัญของชาวไทย ผู้ทรงเป็นพลังพัฒนาประเทศ"
(PDF format : )
จำนวนหน้า :(123 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :ดาวน์โหลดหนังสือ "พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"
(PDF format : )
จำนวนหน้า :(312 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :ดาวน์โหลดหนังสือ "6 ทศวรรษ สภาพัฒน์"
(PDF format : )
จำนวนหน้า :(352 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :ดาวน์โหลดหนังสือ "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (128 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลดหนังสือ "จากปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (175 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลดหนังสือ "เรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (78 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด   
หนังสือ "หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (40 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด   
หนังสือ "การประยุกต์ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (32 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด   
หนังสือ "sufficiency economy implications and applications"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (32 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด   
หนังสือ "เส้นทางสู่ความพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (82 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด


   
หนังสือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (63 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด


   หนังสือการ์ตูน "เศรษฐกิจพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (200 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ :
หน้า 001-025
หน้า 026-045
หน้า 046-063
หน้า 064-081
หน้า 082-099
หน้า 100-117
หน้า 118-133
หน้า 134-151
หน้า 152-167
หน้า 168-187
หน้า 188-200

   
หนังสือ "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (28 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด   
หนังสือ "ชีวิตพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (94 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด


   
หนังสือ "นานาคำถาม เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง"
(PDF format : )
จำนวนหน้า : (98 หน้า)
ดาวน์โหลดหนังสือ : ดาวน์โหลด


       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702