(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
:: สศช.ขอเชิญสื่อมวลชนรับฟังการแถลงข่าว “ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4 ทั้งปี 2558 และแนวโน้มปี 2559” ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สศช. โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการฯ เป็นผู้แถลงข่าว
  เศรษฐกิจ (Q3/2558)
  QGDP 2.9 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ -1.1%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
54,224
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q3/2558)
  การมีงานทำ(พันคน) 38,330
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.92%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
121.46
    อื่นๆ >>
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB Information Center
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
Banner Link
web Link
   
since Jan 2008

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702