(เฉพาะเจ้าหน้าที่ สศช.)    KM องค์กร | SSL VPN | NESDB WebMail Th  |   Eng
:: สศช. ขอเชิญสื่อมวลชนรับฟัง การแถลงข่าว “รายงานภาวะสังคมไตรมาสที่ 1 ปี 2558” วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 สศช.โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการฯ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงข่าว::
  เศรษฐกิจ (Q1/2558)
  QGDP 3.0 %
  รายได้ต่อหัวทั้งปี
(บาท/คน)
-
  อัตราเงินเฟ้อ -0.5%
  มูลค่าการส่งออก
(ล้านเหรียญ สรอ.)
52,997
    อื่นๆ >>
  สังคม (Q4/2557)
  การมีงานทำ(พันคน) 38,262
  อัตราการว่างงาน
(ร้อยละ)
0.61%
  อัตราการเกิดอาชญากรรม
(ต่อประชากรแสนคน)
159.01
    อื่นๆ >>
เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
สารคดีสั้น พัฒนาไทย ก้าวไกลกับแผนฯ 11
รายงานภาวะเศรษฐกิจ
รายงานภาวะสังคม
NESDB-InformationCenter
NESDB-InformationCenter
สหกรณ์ออมทรัพย์ สศช. จำกัด
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
NESDB-InformationCenter
ประกาศ สศช.
Minimize Banner Link
since Jan 2008

       
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย)
แฟกซ์ : 0-2281-3938
Email : webmaster@nesdb.go.th
            pr@nesdb.go.th
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ภาคเหนือ (เชียงใหม่) : 053-112689
ภาคกลาง (นนทบุรี) : 02-5267074
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) : 043-236784
ภาคใต้ (สงขลา) : 074-312702